ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ – ОСНОВЕН ФАКТОР, ЗА ДА НАСЛАДИТЕ НА ТИШИНАТА

Имате прекрасно, голямо подпокривно пространство, което решавате да реновирaте.

Топлоизолирате го добре, поставяте качествени покривни прозорци и максимално усвоявате площта му чрез планово отделяне на различни по предназначение стаи.

Светлина, топлина, уют …. Звучи прекрасно … и ще бъде така, ако добре сме помислили и за ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ.

За осигуряване на нормални условия на работа или почивка, проникващите в помещенията шумове трябва да бъдат отстранявани или намалявани. Влиянието на шума върху организма може да предизвика – намалена работоспособност и концентрация, раздразнение, безсъние, промяна в настроенията, увреждане на слуха. Затова ролята на звукоизолирането на помещенията е от решаващо значение за нормалното функциониране на организма, за ефективността на работния процес и като цяло – за по-комфортната среда в помещенията.

Звукът това са механични трептения и вълни с определена честота, които се разпространяват в еластична среда. Шумът е звуци, които се усещат неприятно от човека. Когато източникът на шум се намира извън сградата, шумът е външен, а когато източникът на шум е в сградата/помещението, шумът е вътрешен. В зависимост от характера на звука и неговото въздействие шумът бива въздушен, ударен и структурен.

КАКВО Е ВЪЗДУШЕН ШУМ?

Звуци, които се генерират и разпространяват по въздуха се наричат въздушни звуци. Звукът възниква в резултат на трептенето на въздушните частици, които са извадени от равновесното си състояние от някакъв външен фактор(източник на звука). Типични източници на въздушни  звуци са човешката реч, музикалните уредби, телевизорите, музикалните инструменти и др. Физическата характеристика на преградните стени, свързана с тяхната способност да задържат звуци, се нарича изолационна мощност, а мерната единица за звукоизолираща сила е децибелът(dB), мерната единица за звукопоглъщащите характеристики на материалите в нейната структура е коефициентът на звукопоглъщане NRC. Основната защита на сградите от въздушни вътрешни звуци се осигурява от преградните стени.

Преградните стени трябва да бъдат проектирани и изградени по такъв начин, че освен функционалното предназначение да отделят определено пространство, да осигуряват също така звуко и пожарозащита; освен това те трябва да служат и за топлоизолация, когато отделят едно отоплявано помещение от друго неотоплявано.

Стъклената и каменната минерална вата са продуктите, които гарантират отличното покриване на всички по-горе изброени изисквания – топлоизолират, негорими са, а влакнестите им структури отлично поглъщат звука.

От тази година Кнауф Инсулейшън пуска на българския пазар своя нов продукт Стъклена минерална вата Akustik board, който като звукоизолиращ материал е с Клас А – най-висок клас на звукопоглъщане. Освен отличните звукоизолационни качества, той е носител на всички други предимства породени от Ecose Technology, по която се произвежда стъклената вата на Knauf Insulation.