Инструкции за поставяне на покривната изолация – LDS система

 

Монтаж на LDS система

  1. За вентилиран покрив и поставянето на покривна изолация е необходимо от горната страна на ребрата да се положи паропропускливо-водонепропускливо фолио Homeseal LDS 0.02 (директно върху ребрата, както е показано на снимката, или върху дъсчената обшивка с фуги).
покривна изолация - Моята Мансарда

2. UD профилите се захващат с винтове на разстояние от ребрата, равно на дебелината на стъклената вата (Classic 037), която ще се полага върху ребрата.

 

покривна изолация - Моята Мансарда

3. Върху ребрата с винтове се захващат анкерни окачвачи (на разстояние 40-50 см), показващи се над ребрата колкото е дебелината на стъклената вата (Classic 037), която ще се полага върху ребрата.

покривна изолация - Моята Мансарда

4. Отворете пакета с каменна вата Knauf Insulation NaturBoard FIT PLUS, 10 см, чрез надлъжно разрязване (*дебелината на NaturBoard FIT PLUS трябва да бъде равна на височината на реброто. Като пример взимаме най-честия размер – 10 см).

покривна изолация - Моята Мансарда

5. Измерете разстоянието между покривните ребра.

покривна изолация - Моята Мансарда

6. Парчето каменна вата NaturBoard FIT PLUS трябва да се отреже с 2 см по-широко от разстоянието между ребрата.

покривна изолация - Моята Мансарда

7. Парчетата каменна вата NaturBoard FIT PLUS се полагат плътно едно до друго между ребрата.

покривна изолация - Моята Мансарда

8. Oтворете ролка стъклена вата Knauf Insulation Classic 037, 15 см (*Общата дебелина на топлоизолацията, която препоръчваме е 25 см).

покривна изолация - Моята Мансарда

9. Стъклената вата покрива ребрата и каменната вата, като се вкарва с натиск през анкерните окачвачи

Моята Мансарда

9. За анкерните окачвачи се захващат CD профилите.

 Моята Мансарда

11. Подгответе активната парна бариера Knauf Insulation Homeseal LDS 5 Silk и универсалната залепваща лента LDS Solifit.

Моята Мансарда

12. Активната парна бариера Homeseal LDS 5 Silk се поставя върху CD профилите с припокриване от 10-15 см при 100% уплътняване на съединенията с Homeseal LDS Solifit лента.

Моята Мансарда

13. Върху CD профилите с винтове се захващат гипсокартонени плоскости.

Моята Мансарда

14. Всички елементи на LDS системата са монтирани и вашата покривна изолация поставена.

Моята Мансарда
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram