Инструкции за поставяне на покривната изолация – LDS система

 

Монтаж на LDS система

  1. За вентилиран покрив и поставянето на покривна изолация е необходимо от горната страна на ребрата да се положи паропропускливо-водонепропускливо фолио Homeseal LDS 0.02 (директно върху ребрата, както е показано на снимката, или върху дъсчената обшивка с фуги).

2. UD профилите се захващат с винтове на разстояние от ребрата, равно на дебелината на стъклената вата (Classic 037), която ще се полага върху ребрата.

 

3. Върху ребрата с винтове се захващат анкерни окачвачи (на разстояние 40-50 см), показващи се над ребрата колкото е дебелината на стъклената вата (Classic 037), която ще се полага върху ребрата.

4. Отворете пакета с каменна вата Knauf Insulation NaturBoard FIT PLUS, 10 см, чрез надлъжно разрязване (*дебелината на NaturBoard FIT PLUS трябва да бъде равна на височината на реброто. Като пример взимаме най-честия размер – 10 см).

5. Измерете разстоянието между покривните ребра.

6. Парчето каменна вата NaturBoard FIT PLUS трябва да се отреже с 2 см по-широко от разстоянието между ребрата.

7. Парчетата каменна вата NaturBoard FIT PLUS се полагат плътно едно до друго между ребрата.

8. Oтворете ролка стъклена вата Knauf Insulation Classic 037, 15 см (*Общата дебелина на топлоизолацията, която препоръчваме е 25 см).

9. Стъклената вата покрива ребрата и каменната вата, като се вкарва с натиск през анкерните окачвачи

9. За анкерните окачвачи се захващат CD профилите.

11. Подгответе активната парна бариера Knauf Insulation Homeseal LDS 5 Silk и универсалната залепваща лента LDS Solifit.

12. Активната парна бариера Homeseal LDS 5 Silk се поставя върху CD профилите с припокриване от 10-15 см при 100% уплътняване на съединенията с Homeseal LDS Solifit лента.

13. Върху CD профилите с винтове се захващат гипсокартонени плоскости.

14. Всички елементи на LDS системата са монтирани и вашата покривна изолация поставена.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram