Каменна минерална вата от Knauf Insulation

ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ФАСАДА С КАМЕННА МИНЕРАЛНА ВАТА ОТ KNAUF INSULATION

Топлинните загуби през външните стени на сградата достигат до 40% от общите топлинни загуби в една неизолирана сграда. По тази причина полагането на топлинна изолация върху външните стени винаги е първата стъпка за подобряване на енергийната й ефективност.

Въпросът с избора на топлоизолация е изключително важен, не само защото се прави сериозно и дългосрочно вложение. По-съществената причина е, че след приключване на строителните работи човек прекарва значителна част от живота си в тази сграда. Има ли значение как и с какви материали сме направили фасадната изолация? Огромно! Естествените изолационни материали създават приятен микроклимат и комфорт, като позволяват на стените да дишат. Статистиката сочи, че в изолираните с естествени материали помещения работоспособността е по-висока, а заболеваемостта намалява – това се дължи на по-високата кондиция и устойчивост на имунната система на организма в естествена и здравословна среда на обитаване.

Каменната минерална вата на Knauf Insulation е пример за такъв естествен топлоизолационен материал. Тя се произвежда от камъни с вулканичен произход – доломит и диабаз. Произходът на материалите и постоянният и прецизен контрол по време на производството гарантират отличното му качество, трайността и запазването на свойствата му във времето в системата на контактната фасада. Подобряването в годините на топлоизолационните (λ=0,034 W/mK) и механичните характеристики на каменната вата на Кнауф Инсулейшън й отреждат първенството за качествен фасаден изолационен продукт.

 

КОНТАКТНА ФАСАДА – ПЛОЧИ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА

 1. Външна стена;
 2. Лепило за каменна минерална вата;
 3. Каменна вата FKD-S Thermal / FKD-N Thermal;
 4. Дюбели със стоманен пирон, KI LFM / KI LMX;
 5. Шпакловка за каменна минерална вата (I слой);
 6. Knauf Insulation стъклотекстилна мрежа;
 7. Шпакловка за каменна минерална вата (II слой);
 8. Грунд за мазилка
 9. Мазилка;
 10. Допълнителни елементи за контактна фасада, профили Knauf Insulation.
 

КОНТАКТНА ФАСАДА – ЛАМЕЛИ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА

 1. Външна стена;
 2. Лепило за каменна минерална вата;
 3. Каменна вата FKL Thermal;
 4. Шпакловка за каменна минерална вата (I слой);
 5. Knauf Insulation стъклотекстилна мрежа;
 6. Шпакловка за каменна минерална вата (II слой);
 7. Грунд за мазилка;
 8. Мазилка;
 9. Допълнителни елементи за контактна фасада, профили Knauf Insulation.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СВОЙТВА НА КАМЕННАТА МИНЕРАЛНА ВАТА

 

Освен основната цел – да се постигне топлинен комфорт, каменната вата на Кнауф Инсулейшън притежава допълнителни безспорни качества, изключително важни за сигурността на сградата и комфорта в помещенията: пожарозащита, звуков комфорт, паропропускливост, устойчивост на размерите (дълготрайност), повишава стойността на сградата (т.е. при евентуална продажба инвестицията се възвръща):

 • Пожарозащита – 50% от смъртните случаи при пожари са в резултат на вдишване на дим и токсични газове, отделени от горенето, 90% от времето си хората прекарват в сгради, 90% от пожарите избухват в сгради, 3 минути са достатъчни пожарът да обхване цялата стая, тъй като в днешно време сградите съдържат повече запалими материали, от когато и да било. Тази статистика на Fire Safe Europe е поредното доказателство, че един от най-важните въпроси, касаещ сигурността и опазването на човешкия живот при обитаване на сградата е пожарозащитата. Каменната вата е материал с най-висок клас по реакция на огън – А1. Тя издържа над 1000°C, преди да започне да се топи. Дори когато се поставят други изолационни материали, каменната вата се използва като преграда срещу разпространението на евентуален пожар в сградата в задължителните за поставяне по закон ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 (НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар).
 • Топлинен комфорт – отличните топлоизолационни свойства на материала дават възможност да имаме топлинен комфорт у дома и през зимата (задържа топлината вътре в дома), и през лятото (възпрепятства навлизането на топлината отвън в дома). Новите поколения минерални вати с подобрен коефициент на топлопроводност λ (от 0, 034 W/mK) предоставят отлична топлозащита, съобразена с всички видове основни стенни конструкции (решетъчни керамични тухли, бетон, газобетон…).
 • Звуков комфорт – за неприятния шум, който прониква отвън се замисляме, едва когато го чуем в стаята. Освен че нарушава спокойствието и продуктивността ни, шумът може да окаже негативно влияние и върху здравето ни. Повишените децибели не увреждат само слуха, но влияят неблагоприятно върху целия човешки организъм: водят до повишение на кръвното налягане, увеличават напрежението и раздразнителността, причиняват хронична умора. При топлинна изолация с каменна вата, такъв проблем не съществува – стотиците хиляди влакна, от които е изградена тя, абсорбират напълно в себе си шума, както от околната среда, така и от жилището, т.е. освен топлоизолация, се осигурява и шумоизолация при същата инвестиция.
 • Паропропускливост или т. нар. дишаща стена – и накрая, съществена разлика в характеристиките на каменна минерална вата спрямо другите топлоизолационни материали е нейната паропропускливост – през стените се осигурява дифузия на водните пари, или както се казва – стените “дишат” и това предотвратява образуването на конденз. Тази характеристика се определя от число на дифузно съпротивление на водна пара (µ). По-малката стойност означава по-добра пропускливост на водни пари. Добър ориентир е стойността на този коефициент за въздуха – μ на въздуха = 1, за каменната вата μ=1.2, т.е. доста близо до този на въздуха, за разлика от други фасадни топлоизолационни материали, при които този коефициент надминава 200. От това сравнение става ясно, че дифузията на водните пари през стени, изолирани с каменна вата, може да се извършва безпроблемно, поради което и качеството на въздуха вътре в помещенията определено е по-добро, в сравнение със системите, които са изградени изключително от паронепропускливи материали. Това е от огромно значение особено при саниране на съществуващи обекти, където е необходимо този процес да протича и след полагането на топлоизолационния материал в системата на контактна фасада.
 • Устойчивост на размерите и свойствата – плоскостите от каменна минерална вата не съдържат в себе си остатъчен производствен газ, който би могъл да причини загуба на обем и промяна на размери в течение на годините експлоатация на фасадата. Структурата, получена при топене на вулканични камъни е практически вечна, а това прави вечни свойствата на фасадната изолация с каменна вата.

Но най-голямото предимство на каменната вата Кнауф Инсулейшън пред всички други изолационни материали не е нито едно от изброените й по-горе качества. Това, което прави каменната вата уникален и предпочитан изолационен продукт е фактът, че тя притежава всички тези качества в едно, т.е. при еднократно полагане на изолация с каменна вата получаваме всички изброени свойства в едно, докато съществува сградата и ние живеем в нея.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram