Озеленяване на покриви и балкони

Покривно градинарство
Макар да е нещо ново за България, то е доста разпространено в Америка, Азия и Западна Европа.

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ПОКРИВИ И БАЛКОНИ

Често забравяме за съществуването на покрива и го приемаме за даденост. Но какъв би бил животът ни без него? Най-малкото щеше често да ни вали дъжд. Да имаш покрив над главата си винаги е означавало, че имаш дом, че се чувстваш сигурен и защитен. Така той се превръща във важен фактор за нашето благоприятно съществуване, но не може ли да бъде още по-ползотворен/общополезен?

Навярно си спомняте периода след бума на масовото застрояване, когато рядко виждахте квартални градинки или добре поддържани паркове. Е, миналото си е минало, сега хората се стремят отново да се доближат до природата и го правят по различни начини.

Множество планове за възстановяването на отдавна изчезнали междублокови градинки се изпълняват всяка година. Създават се нови паркове, садят се дървета и цветя, организират се петиции за запазването на зелената площ, както и безброй кампании за опазването на околната среда. Но не може ли да се направи повече?

Макар да е нещо ново за България, покривното градинарство е доста разпространено в Америка, Азия и Западна Европа. Познато и под други имена, като ‘зелен покрив’ и ‘градина на покрива’, то носи много ползи за градската околна среда.

Практиката на засаждане на растения на високо издигнати тераси започва още в Древността – пример за това са отдавна изгубените Висящи градини на Семирамида във Вавилон, които представлявали стъпаловидни сгради, на чиито покриви имало голямо разнообразие от дървета, храсти и цветя. Целта е била площта да се използва максимално от човека.

 

В наше време идеята за ‘зелен покрив’ се разпространява светкавично и особено напоследък става много популярна. Не по-малко познато е и вертикалното градинарство по стените.

Освен, че са красива декорация, покривните насаждения носят и множество ползи:

  • Шумът от градския живот значително се редуцира.
  • Намалява се количеството на СО2 и замърсяването на въздуха.
  • Запазва се енергията, изразходена от сградата.
  • Увеличава се градското биологично разнообразие.
  • Ограничава се така нареченият ефект на ‘градския топлинен остров’, причинен от концентрацията на топлина в населените места и работата на множество двигатели и машини.
  • Създават се удобни за ползване площи за отглеждане на храна.
  • Дъждовната вода се използва максимално.

Едни от най-известните примери за ‘зелен покрив’ са кметството в Чикаго, САЩ, университетът Нанянг (Nanyand Technology University School of Art, Design and Media) в Сингапур и ‘Горските’ кули (Bosco Verticale) в Милано, Италия.

Този тип архитектура е нов за България и тепърва предстои да се построят нови сгради, които да спомогнат озеленяването на градовете и пречистването на въздуха.

Какво можем да направим ние?

Стъпка по стъпка ще стигнем и до озеленяването на покривите, но първо трябва да започнем от собствения си дом. Може да превърнете балконите си в същински джунгли стига да пожелаете! Малките им размери не са от значение, важното е, че имате желанието да живеете в по-благоприятна среда. Ако притежавате мансарда, това не бива да ви спира – увивните растения са много подходящи за полегатия покрив. Не забравяйте и вертикалното градинарство по стените, както и ,разбира се, озеленяването на собствения ви дом отвътре.

 
 

ИЗОЛАЦИЯ

0800 15 551 | 02 489 90 53

ПРОЗОРЦИ

02 955 99 30 | 0885 00 20 32

ПОКРИВИ

0700 119 20