ВСИЧКО, КОЕТО СТЕ ИСКАЛИ ДА ЗНАЕТЕ ЗА ИЗОЛАЦИЯТА НА ПОДПОКРИВНОТО ПРОСТРАНСТВО

 

 

 

Съвременен и качествен начин на строителство на сградите означава, че във всички етапи от проектирането до построяването и въвеждането в експлоатация на обекта се спазват високи стандарти.
Специално внимание се обръща на това жилищните пространства да осигуряват най-високо ниво на топло- и звукоизолационен комфорт на обитаване и на пожарната безопасност, така че сградата да е повече от само „покрив над главата“.

Като се има предвид, че сградите са най-големите потребители на енергия (над 40% от общото потребление), а световната тенденция е към намаляване на глобално потребеното количество с цел предпазване на природата и редуциране на  вредните въздействия върху планетата, крайно наложително е да се намали енергията, необходима за отопление и охлаждане на сградите, като същевременно се увеличи комфорта на обитаване.

Един от най-ефективните методи за постигане на благоприятен климат във  вътрешните пространства и спестяването на енергия е изолацията на подпокривното пространство.

 
 

СИСТЕМА LDS

 

Това е енергоефективна система, която допринася за максимален комфорт на обитаване на вашето подпокривното пространство и пести средства.

Предимства на системата LDS са превъзходната топлинна защита (комбинация от каменна и стъклена минерална вата) в комбинация с отлична херметичност и защита от атмосферните влияния.

 

 
 
 
 
 

Homeseal LDS 0.02

Паропропусклива-водонепропусклива мембрана

NaturBoard FIT PLUS

Каменна минерална вата:
Коефициент на топлопроводимост
λ=0,037W/mK

Classic 037

Стъклена минерална вата:
Коефициент на топлопроводимост:
λ=0,037W/mK

*В зависимост от производствената фабрика

Homeseal LDS Solifit 2

Двустранно лепяща лента

Homeseal LDS 5

Активна парна бариера

Homeseal LDS 35

Парна бариера

Homeseal LDS 200 AluPlus

Парна бариера с отразяващ алуминиев слой

Homeseal LDS Solifit

Универсална залепваща лента

ПРЕДИМСТВА НА МИНЕРАЛНАТА ВАТА ПРИ ИЗОЛАЦИЯ НА ПОДПОКРИВНОТО ПРОСТРАНСТВО

Каменна минерална вата

Природен изолационен материал с минерален произход, получен чрез топене на вулканичните камъни – доломит, диабаз и базалт.

Отлична топлоизолация през зимния и летния период, има висока точка на топене (над 1000 °C), т.е. негорим материал (клас по реакция на огън А1), гарантиращ защита срещу пожар.

Също така отличен абсорбатор на звуковата енергия. Идеалният изолационен материал с приложение в различни конструктивни системи, особено когато се необходими висока якостни характеристики и висока топлинна защита през лятото (тавански помещения, плоски покриви, подове, фасади).

Стъклена минерална вата

Природен изолационен материал с минерален произход, с високо съдържание на рециклирани суровини, получени чрез стопяването на пясъчна и стъклена шлака.

Тя се характеризира с отлична топло-, звуко- и пожарозащита, с точка на топене около 700 °C. Произвежда се с помощта на уникална ECOSE®Technology, което я прави естествен материал, без добавен формалдехид.

Това е идеалният топлоизолационен материал в конструктивни системи, които не се нуждаят от самоносещи се материали с високи якостни характеристики (подпокривни пространства, подови конструкции на неизползваеми подпокривни пространства, окачени тавани, преградни стени).

ПРЕДИМНСТВО НА LDS ФОЛИАТА ПРИ ИЗОЛАЦИЯ НА ПОДПОКРИВНОТО ПРОСТРАНСТВО

 

 

ВЪЗДУШНА УПЛЪТНЕНОСТ (AIRTIGHTNESS)

Въздушната уплътненост (Airtightness) е изключително важна, тъй като тя предотвратява „изтичане“ на въздуха – неконтролирания поток на  въздуха през структурните материали. Колкото по-голям е обменът на въздух през ограждащите елементи на сградата, толкова по-голяма е загубата на енергия.

Чрез осигуряване на въздушна уплътненост (херметичност) – или поне свеждане на загубите на топъл или студен въздух до минимум се постига максимална изолация. В по-строгите строителни разпоредби свързани с  подобряване на енергийната ефективност на сградите, на въздушната уплътненост се обръща изключително сериозно внимание.

ВЛАЖНОСТ И КОНДЕНЗАЦИЯ

Влажността и кондензацията могат да доведат до големи проблеми в сградите, които не са достатъчно добре изолирани, вентилирани и въздушно уплътнени.

Кондензация се получава, когато топъл, влажен въздух от вътрешността на сградата проникне през пукнатини и фуги в конструкцията и влезе в контакт със студена повърхност. Системата LDS осигурява отлично решение за този проблем.

ЗАЩИТА ОТ ВЯТЪР (WIND PROTECTION)

В случаите, когато изолацията е положена директно под покривното покритие при използваемо подпокривно пространство или директно върху таванската подовата конструкция на неизползваемо подпокривно пространство, ефикасността на изолацията може да намалее значително поради инфилтрирането на въздух.

Навлизащият въздушен поток създава „охлаждащ ефект“ върху изолацията, като намалява значително нейните топлоизолационни характеристики. Чрез защита с LDS мембрани „охлаждащият ефект“ е напълно елиминиран.

LDS МЕМБРАНИ

Начинът  да се премахне неконтролираното „изтичане“ на въздух и да се предотврати появата на конденз е като се изгради затворена външна обвивка, през която водна пара (влага) да преминава свободно, но да не може да проникне вятър и вода. За такова системно решение се използват комбинации от LDS мембрани и универсална залепваща лента.

ВЪНШНИ МЕМБРАНИ

ВЪТРЕШНИ МЕМБРАНИ

ИЗГРАЖДАНЕ НА LDS СИСТЕМА

Преди поставянето на топлоизолациятанапокрива, за вентилируем покрив е необходимо от горната страна на ребрата да се положи паропропуклива-водонепропусклива мембрана Homeseal LDS 0.02 (директно върху ребрата или върху дъсчена обшивка с фуги, както е показано на снимката). UD профилите се захващат с винтове на разстояние от ребрата, равно на дебелината на стъклената вата (Classic 037/ Unifit 037*), която ще се полага върху ребрата.Върху ребрата с винтове за захващат анкерни окачвачи (на разстояние 40-50см), показващи се над ребрата колкото е дебелината на стъклената вата, която ще се полага върху тях.

*В зависимост от производствената ни фабрика

Измерете разстоянието ->

Плочите каменна минерална вата NaturBoard FIT PLUS трябва да се отрежат с 2 см по-широки от разстоянието между ребрата.

Плочите каменна минерална вата, NaturBoard FIT PLUS, се полагат плътно една до друга между ребрата.

Стъклената минерална вата,Classic 037/ Unifit 037*, покрива ребрата и каменната минерална вата, като се вкарва с натиск през анкерните.

*В зависимост от производствената ни фабрика

Активната парна бариера, Homeseal LDS 5, се поставя върху CD профилите с припокриване от 10-15cm.

Уплътнете снадките на активната парна бариера, Homeseal LDS 5,
със 100% уплътняващата универсална залепваща лента Homeseal LDS Solifit.

По наклона на покрива, върху CD профилите с винтове се захващат  гипсокартонените плоскости.
Довършителни работи са в съответствие с функцията на
помещението и инструкциите на производителя на гипсокартонените плоскости.

ИЗОЛАЦИЯ

0800 15 551 | 02 489 90 53

ПРОЗОРЦИ

02 955 99 30 | 0885 00 20 32

ПОКРИВИ

0700 119 20

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram