Инструкции за поставяне на покривно фолио

Монтаж на паропропускливо-водонепропускливо фолио – Homeseal LDS 0.02

1. Монтира се откапващ профил

 

2.Излишната част от откапващия профил се изрязва

3. Монтира се на откапващия профил от другата страна на покрива

4. Монтиран откапващ профил.

5. Разстила се на покривното фолио Homeseal LDS 0.02

6.Покривното фолио (Homeseal LDS 0.02) се залепва за откапващия профил с универсална залепваща лента Homeseal LDS Solifit

7.Фолиото се захваща за конструкцията с такер или с пирони с плоска глава

8. Фолиото леко се разпъва и се захваща за конструкцията с такер или с пирони с плоска глава

9. Цялата процедура се повтаря от другата страна на покрива

10. Уплътняват се контралетвите с помощта на лента за уплътняване

11. Залепена уплътнителна лента

12. Контралетва върху лентата за уплътняване

13. Закрепва се контралетвата с пирони върху лентата за уплътняване

14. Закрепване на фолиото с летва (свободния край на покрива)

15. Закрепване на фолиото с летва (край на покрива, завършващ в стената/съседния обект)

16. Детайл – решение, откапващ профил

17. Покривно фолио – край на покрива/откапващ профил

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram