Предотвратете заледяването навреме!

КАК СЕ ОБРАЗУВАТ ЛЕДЕНИТЕ ВИСУЛКИ?

Когато скатният покрив или последната междуетажна плоча (под на таван) не са топлоизолирани или са недостатъчно добре топлоизолирани, топлият въздух от обитаемите пространства преминава безпрепятствено през конструкцията.

В следствие на това покривната конструкция „поглъща“ топлина, която стопява долния слой на намиращата се върху нея снежна покривка. Водата от разтопяването се оттича между слоя сняг и покривното покритие докато достигне до края на стрехите на покрива, които остават хладни, защото са извън очертанията на сградата.

На това място водата постепенно замръзва образувайки големи количества лед и ледени висулки.

Последствия

  1. НЕПОСРЕДСТВЕНА ОПАСТНОСТ– човешкият живот и този на животните могат да бъдат сериозно пряко застрашени при внезапно падане на образуваните ледени висулки. В „най-добрия“ случай, такава ситуацията може да доведе до материални щети – автомобили, части на сградата и други обекти, които се намират под заледените участъци на покрива.

ПРОТИЧАНЕ НА ПОКРИВА – Задържането в определени участъци на покрива на вода, получена от разтопяването на снега, крие риск във времето тя постепенно да навлезе във вътрешността на покривната конструкция.

Ако не е поставена подходящата топлоизолация, за да се възпрепятства отдаването на топлината от вътрешността на сградата, желателно е поне да се предпази покривната конструкция от проникването на вода в нея чрез поставянето на паропропусклива-водонепропусклива мембрана, от външната страна на покрива.

  1. ФИЗИЧЕСКА ПОВРЕДА – ледът е тежък и при откъсване на ледените парчета е възможно те да повлекат със себе си и части от улука. При подобни обстоятелства свличайки се заедно, възникналите щети могат да бъдат още по-мащабни.

Предотвратете образуването на ледени висулки като поставите топлоизолация

Топлоизолация на скатен покрив над използваемо подпокривно пространсто

Топлоизолация на скатен покрив над неизползваемо подпокривно пространсто

Какво значи „достатъчно добре топлоизолиран“?

  • Много е важно да се постави правилната дебелина и вид топлоизолация.
  • Недостатъчно добре топлоизолираният скатен покрив или последна междуетажна плоча (под на таван) пропуска през себе си определено количество топъл въздъх, което довежда до стопяването на долния слой на намиращия се върху покрива слой сняг и по-късно образуването на ледени висулки.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram