Да поговорим за топлоизолацията

 

Един от най-ефективните методи за постигане на благоприятен климат във вътрешните сградни пространства и спестяване на енергия е чрез поставяне на топлоизолация. Недобре изолираната сграда губи енергия през обвивката си, като най-големият процент от тази „изтичаща“ енергия се губи през нейния покрив. При скатните покриви този процент може да достигне 30-35%. Покривната конструкция е изложена в най-голяма степен на атмосферни влияния, поради което е необходимо да се вземат мерки, т.е. качествено изолиране на скатния покрив, отлична херметичност на топлоизолационната система и защита на покрива от дъжд, сняг, слънце…

Какво е топлоизолация?

Когато говорим за топлоизолация, най-често имаме предвид топлоизолационния материал, чиято функция е да предпази сградата от външните промени в температурата и да поддържа постоянна приятна температура във вътрешността ѝ. За да се нарече един материал топлоизолационен, той трябва да има нисък коефициент на топлопроводимост, който се обозначава с гръцката буква λ (ламбда). Ламбдата на изолационния материал винаги е по-ниска от 1 W/mK, и колкото е по-ниска, толкова по-добър топлинен изолатор е материалът.

топлоизолация- Моята Мансарда

Топлоизолация – как да изберем точния материал?

Върху избора на топлоизолационен материал за конкретния обект влияят почти същите фактори, както и при всеки друг строителен материал: местните микро- и макроклиматични условия, популярността на изделието и строителните традиции, специфичните изисквания и разбира се цената. Въпреки че никой не е доволен, когато цената диктува избора му, при избора на топлоизолация повечето клиенти изхождат преди всичко от нея.
Независимо от това не бива да се забравя, че днес топлоизолацията вече не изпълнява само основното си предназначение – да пази от студ или топлина. Напротив, хората трябва да са наясно, че добрата топлоизолация удовлетворява и някои допълнителни изисквания:

топлоизолация- Моята Мансарда

Паропропускливост – за да „дишат“ помещенията, т.е. влагата в помещенията да може да излиза безпрепятствено извън сградата

топлоизолация- Моята Мансарда

Противопожарна защита – да предпазва от пожар, а ако все пак той възникне, предотвратява разпространението му. *

топлоизолация- Моята Мансарда

Дълготрайност – да издържи, докато съществува и самата сградата

топлоизолация- Моята Мансарда

Звукоизолация – да ви предпазва и от ударен и въздушен шум

Освен всички изброени по-горе характеристики топлоизолационният материал трябва да е влагоустойчив, устойчив на химикали и насекоми.

*Най-добре е топлоизолацията да е от клас по реакция на огън  A1, т.е. да бъде негорим материал, като например каменната и стъклената минерална вата

 

Видове топлоизолационни материали:

топлоизолация
Моята Мансарда

Топлоизолационни материали с неорганичен произход:

Моята Мансарда

Каменната и стъклената минерална вата Knauf Insulation са материали, които удовлетворяват всички горепосочени най високи изисквания за топлоизолационните материали!

Каменна минерална вата 

Каменната минерална вата е топлоизолационен материал с минерален произход, произведен чрез разтопяване при висока температура на вулканични скали – доломит, диабаз и базалт.

Чрез специална технология получената разтопена „лава“ се охлажда, при който процес се образуват влакна , които с помощта на иновативното свързващо вещество с ECOSE® Technology се формоват в изолационни плочи.

топлоизолация- Моята Мансарда
топлоизолация- Моята Мансарда
топлоизолация- Моята Мансарда

Основни характеристики на каменната вата

 • По-къси влакна в сравнение със стъклената вата
 • Плътност : 25 – 220 kg/m3
 • Негорим материал : Клас по реакция на огън A1
 • Макс. работна температура 800˚C
 • Висока устойчивост на натиск
 • Ниска якост на опън
 • Отличен звукоабсорбиращ материал

Стъклена минерална вата

Стъклената минерална вата е топлозолационен материал с минерален произход и високо съдържание на рециклирани суровини, получен чрез разтопяването на пясък и стъклен рециклат.

Чрез специална технология получената разтопена „лава“ се охлажда, при който процес се образуват влакна, които с помощта на иновативното свързващо вещество с ECOSE® Technology се формоват в изолационни рула или плочи.

Основни характеристики на стъклената вата

 • По-дълги влакна в сравнение с каменната вата
 • Плътност: 8 – 45 kg/m3
 • Негорим материал : Euroclass A1
 • Макс. работна температура 230˚C
 • Ниска устойчивост на натиск
 • Висока якост на опън
 • Отличен звукоабсорбиращ материал
 Моята Мансарда
Моята Мансарда
 Моята Мансарда
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram