Облицовка на стени и тавани за подпокривни пространства

 

Таванските помещения на едно- и многофамилните жилища, обикновено използвани досега само за складиране, пред­лагат разнообразни възможности за създаване на нови и атрактивни жи­лищни площи. При това, тук мо­же да бъде създадено, (в зависимост от размера и възможността за усво­яване на подпокривното простран­ство), допълнително жилищно по­мещение. Например мезонет с достъп до намиращия се отдолу жи­лищен етаж или отделни апарта­менти под покрива.

За създаване на уютно и използваемо подпокривно пространство, което не само изглежда добре, но и притежава много добра топло- и звукоизолация, освен опцията за окачен таван, най-лесното и добро решение е изграждане на облицовка с гипсови плоскости Кнауф или гипсфазерни плоскости Vidiwall.

За да се намали риска от напукване на фугите се препоръчва използването гипсфазерните плоскости при метални или дървени носещи конструкции, тъй като те са с еднакво линейно разширение като дървесината. Също така се гарантира  висока степен на пожарозащита и шумоизолация от вибрациите на металната конструкция.

Облицовките на тавански етажи с плоскости Кнауф се монтират с помощта на дървена конструкция от монтажни летви или метална конструкция от профили Knauf Richter.

При дължини над 8 m и значително стеснена площ на тавана е необходимо да се предвидят деформационни фуги. Деформационните фуги на грубия строеж трябва да се повторят и в конструкцията на облицовката. В кухото пространство се вграждат изолационни материали за допълнителна звуко- и топлоизолация, както и всички необходими инсталации (електрическа, ВиК и др.).

При монолитното строителство се препоръчва облицоване на стените и таваните на подпокривното пространство с гипсови строителни плоскости Кнауф, произведени в завод Марица в с.Медникарово.

Оформянето на фугите и довършителните работи са решаващи фактори за качеството на сухото строителство. Плоскостите Кнауф предоставят гладка повърхност за нанасяне на боя, тапети и лепене на плочки. В зависимост от формата на кантовете на използваните плоскости, се прилага съответната техника на фугиране с шпакловъчен материал Uniflott и стъклофазерна армираща лента. По конструктивни причини зоните на прехода от таван към покривен скат, респ. от покривен скат към стена, се фугират с хартиена армираща лента и Uniflott. Преходите, както и ъглите  към други строителни елементи, се оформят посредством разделителни ленти.

За повече информация гледайте видеото за монтаж на плоскости Кнауф в подпокривно пространство:

ИЗОЛАЦИЯ

0800 15 551 | 02 489 90 53

ПРОЗОРЦИ

02 955 99 30 | 0885 00 20 32

ПОКРИВИ

0700 119 20

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram